Czech Republic - Velká Bíteš

Whistleblower system

 

Systém oznamovatelů

*for english click here

Náš systém oznamovatelů

Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel a zásad stanovených v našem Etickém kodexu a Etickém kodexu obchodních partnerů má pro MAN Energy Solutions nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na integritě a dodržování předpisů. Pro splnění tohoto standardu je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je. Proto jsme pověřili Centrální vyšetřovací kancelář společnosti Volkswagen AG, aby naším jménem provozovala nezávislý, nestranný a důvěrný systém pro whistleblowery. 

Klíčovým pilířem našeho systému oznamovatelů je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje rovněž co největší možnou ochranu oznamovatelů, zúčastněných osob a zaměstnanců podílejících se na vyšetřování oznámeného pochybení. 

To také zahrnuje nabízení příležitostí pro anonymní hlášení a komunikaci. Ujišťujeme vás, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš systém pro whistleblowery. Odvetná opatření informátorů a všech osob, které přispívají k vyšetřování ve společnosti MAN Energy Solutions, nebudou tolerována. Osoby, kterých se to týká, se považují za nevinné, dokud není porušení prokázáno. Vyšetřování bude vedeno s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným procesem.

Jak zpracováváme vaše hlášení?

Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení buď v rámci lokálních kontaktů PBS Turbo (způsob zpracování se řídí zákonem č. 171-172/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a interní směrnicí PBS Turbo) nebo korporátních kontaktů (způsob zpracování se řídí směrnicí EU a interní směrnicí MAN Energy Solution).

Příslušné osoby PBS Turbo nebo kvalifikovaní a zkušení kolegové z Centrálního vyšetřovacího oddělení společnosti Volkswagen AG důkladně prověřují každé oznámení na potenciální pochybení zaměstnance koncernu Volkswagen a systematicky je sledují. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí. Příslušné osoby nebo ústřední vyšetřovací úřad poté vaši zprávu posoudí. To zahrnuje shromažďování faktů, zejména od oznamovatele. Pouze pokud toto počáteční hodnocení prokáže důvodné podezření z porušení, bude zahájeno vyšetřování specializovanou vyšetřovací jednotkou. Poté budou výsledky vyšetřování posouzeny a budou doporučena vhodná opatření. Informace o stavu* a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. 

Případná porušení Kodexu chování obchodních partnerů ze strany dodavatelů, včetně závažných rizik a porušování lidských práv a životního prostředí přímými a nepřímými dodavateli, lze oznámit také.

Více informací o procesních zásadách oznamovacího řádu koncernu Volkswagen naleznete  zde. 

WHSTLBL